Vilka fördomar finns det om psykisk ohälsa?

Innehållsförteckning

Vilka fördomar finns det om psykisk ohälsa?

Vilka fördomar finns det om psykisk ohälsa?

Utdrag ur Ibland mår jag inte så bra:

  • FÖRDOM 1: Den som har ett härligt och framgångsrikt liv kan inte må dåligt. ...
  • FÖRDOM 2: Tjejer är mer psykiskt sköra än killar. ...
  • FÖRDOM 3: Psykisk sjukdom föregås alltid av en traumatisk upplevelse. ...
  • FÖRDOM 4: Man kan direkt se på någon att den är psykiskt sjuk.

Hur påverkas unga av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa i ung ålder riskerar att ge konsekvenser som påverkar skolgång, framtida arbetsliv och karriärsutveckling. Unga vuxna är generellt en känslig grupp när det gäller inträde på arbetsmarknaden. Om de också har psykisk ohälsa blir det ännu svårare och risken för att hamna i utanförskap ökar.

Hur påverkas psykisk ohälsa?

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det kan vara bra, sådär och dåligt.

Vilka hinder finns för att söka hjälp vid psykisk ohälsa?

Okunnighet, fördomar och skam

  • Kunskapsnivån bland allmänheten om psykiska sjukdomar är låg, och man känner inte till att det finns effektiva behandlingsmetoder.
  • Okunnighet om var man söker vård.
  • Man har fördomar mot personer som är psykiskt sjuka.
  • Man upplever sig själv som mindre värd om man får en psykiatrisk diagnos.

Vad är vanligaste psykiska ohälsa hos unga kvinnor?

Resultaten visade att unga kvinnor i dubbelt så hög utsträckning än unga män rapporterar psykiska besvär i form av stress och självskadebeteende (Landstedt, 2010). Både ångestsyndrom och depression har också visat sig vara dubbelt så vanligt bland kvinnor än bland män (Socialstyrelsen, 2017a).

Relaterade inlägg: