Vad är symptomen på akut hypoglykemi och hur behandlas det?

Innehållsförteckning

Vad är symptomen på akut hypoglykemi och hur behandlas det?

Vad är symptomen på akut hypoglykemi och hur behandlas det?

En insulinkänning uppstår om blodsockervärdet sjunker mycket eller snabbt. Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. Symtomen kan komma olika snabbt och vara olika starka. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller om du behandlas med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes.

Varför blir det för lågt blodsocker?

  • Vid för lågt blodsocker blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Effekten blir att du känner dig knäsvag och darrig, ofta upplever du även en frusenhet. Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv eller förvirrad och omtöcknad.

Vad är normalt blodsocker under dagen?

  • Under dagen kommer ett normalt blodsocker att variera mellan 3 och 7 mmol / L. Beroende på vad du äter kan det komma upp till 10 mmol / L. Normalt blodsocker stiger och sjunker under dagen beroende på den mat och dryck som du intar. Normalt blodsocker regleras till normalvärdet med insulin som produceras i bukspottkörteln.

Vad är symtom på för högt blodsocker?

  • Symtom på för högt blodsocker är: 1 trötthet 2 illamående 3 muntorrhet 4 frekvent urinering 5 törst 6 klåda

Hur mäter man blodsocker på en blodprovstagare?

  • På remsan appliceras en liten droppe blod och inom några sekunder kan blodsockervärdet läsas av. En blodprovstagare används för att göra hål i huden så att en liten droppe blod kan klämmas ut. Med en nyare blodsockermätare är det möjligt att mäta sitt blodsocker ungefär var 5: e minut över 3 dagar.

Relaterade inlägg: