Hur klipper man ett ungt plommonträd?

Innehållsförteckning

Hur klipper man ett ungt plommonträd?

Hur klipper man ett ungt plommonträd?

Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra. Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna.

När ska man beskära körsbärsträd?

Man vill ha kronan lagom gles och luftig då det släpper in mera ljus och förebygger sjukdomar. Äldre körsbärsträd beskärs med fördel under den s k JAS-perioden (juli, augusti, september), då de annars lätt drabbas av sjukdomen gummiflöde.

När ska man beskära Purpurapel?

Man måste inte beskära, det beror på hur du vill att din prydnadsapel ska se ut. Läs denna artikel om beskärning av äpple (http://www.odla.nu/artiklar/ute/trad-och-prydnadstrad/varfor-och-nar-ska-apple-och-parontrad-beskaras/), det gäller även för prydnadsträd som till exempel purpurapel.

Hur ofta beskära plommonträd?

Plommon tillhör stenfruktsträden, vilka helst beskärs under JAS = juli, augusti, september. Dessa träd behöver ofta inte beskäras alls efter att de växt till sig, utan får vara som de är då, med bara lite gallring vid behov. Dock låter det som att ditt plommonträd kan behöva en ordentlig gallring omkring augusti.

När ska man klippa Vattenskott på plommonträd?

Om du beskurit trädet hårt på våren kan du få mycket vattenskott som går rakt upp i kronan. Under sensommaren är dessa mjuka och lätta att klippa bort. Ta bort en tredjedel av dessa för att gynna fortsatt utveckling av kronan och riklig fruktsättning.

När ska man beskära Krikonträd?

Beskärning av kronan kan du göra från midsommar och fram till hösten. Gör du det på vårvintern eller våren stimulerar du ny skottbildning mest.

När ska man beskära fruktträd?

När på året ska man beskära äppelträden? För yngre träd som ska beskäras under uppbyggnadsfasen är mars-maj en bra period, medan äldre äppelträd som ska underhållsbeskäras med fördel kan genomgå detta under den så kallade JAS-perioden, alltså under juli, augusti eller september.

Kan man kapa toppen på ett körsbärsträd?

Några anledningar till varför du inte skall kapa toppen på ett träd är följande: Att ta bort toppen på ett träd innebär ofta att upp emot 50% av lövbärande delen av trädet tas bort. Eftersom löven är trädets näringsomsättare, den plats i trädet där fotosyntesen sker, kommer trädet att bli oerhört stressat av ingreppet.

Hur stort kan ett körsbärsträd bli?

Körsbärsträdet med sötkörsbär kan bli mellan 15-30 meter högt.

Relaterade inlägg: