Vad händer om man får avslag på sjukpenning?

Innehållsförteckning

Vad händer om man får avslag på sjukpenning?

Vad händer om man får avslag på sjukpenning?

Om en person riskerar avslag eller indragen sjukpenning, får de först ett så kallat kommuniceringsbrev av Försäkringskassans handläggare. ... Därefter fattar handläggaren ett beslut, som också skickas ut med brev. Om den försäkrade är missnöjd med beslutet kan han eller hon begära omprövning.

Hur länge får man vara sjukskriven utan läkarintyg 2021?

Om du blev sjuk före 1 oktober 2021 Om din första sjukdag är 30 september 2021 eller tidigare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

Hur många får avslag på sjukersättning?

2015 drar handläggarna in sjukpenningen i 2,4 procent av fallen. Under 2019 har det ökat till 16,8 procent. Flera handläggare har över 30 procent i avslag. Störst andel har en handläggare med 47 procent.

Vad händer om man inte har SGI?

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar.

Relaterade inlägg: