Varför centrifugerar inte min Cylinda tvättmaskin?

Innehållsförteckning

Varför centrifugerar inte min Cylinda tvättmaskin?

Varför centrifugerar inte min Cylinda tvättmaskin?

Du bör kontrollera om det finns vatten i maskinen att botten slangen och avloppsslangar inte är stoppade, så att maskinen inte kan komma av med endast långsamt bli av med vattnet. Likaså bör luddfilter och pump kontrolleras för igensättning och / eller lösa föremål som kan hindra pumpen fungerar.

Varför stannar tvättmaskinen mitt i programmet?

Om tvättmaskinen stannar mitt tvättprogrammet Ibland kan det ha fastnat mynt, hårband eller annat i filtret så att vattnet inte kan rinna igenom. ... Om värmeelementet inte värmer upp vattnet kommer maskinen att stanna så att kläderna inte ska tvättas i kallvatten.

Hur funkar centrifugerar?

Centrifugering åstadkoms genom en mycket snabbt roterande rörelse där materialet som skall centrifugeras slungas med kraft utåt, företrädesvis mot en yta som medger någon slags sortering, till exempel släpper igenom vatten ur textilier. ... Textilier av ull och i synnerhet lin bör inte centrifugeras alls.

Vad är utpumpning?

Pumpar bara ut, när du väljer 'utpumpning' Om tvättmaskinen bara vill pumpa ut, när du ställer in på programmet utpumning, beror det oftast på att man har valt tvätt utan centifugering (också kallat sköljstopp – det är normalt indikerat med en tvättbalja med streck under).

Varför snurrar inte trumman i tvättmaskinen?

Om trumman inte roterar när den är fylld med vatten eller under centrifugering kan detta tyda på att kolborstarna är utslitna, vilket kräver en reparation av en utbildad och kvalificerad servicetekniker.

Relaterade inlägg: