Varför tjuter det i Sundsvall?

Innehållsförteckning

Varför tjuter det i Sundsvall?

Varför tjuter det i Sundsvall?

Ett internt larm från oljedepån i Sundsvall tidigt i morse förväxlades av många med VMA-signalen Hesa Fredrik. ... Signalen vid oljedepån som ljöd i Sundsvall är till viss del lik VMA-signalen, men skiljer sig genom att den består i korta och snabba signaler (hör skillnaden i ljudfilen).

Hur ofta hörs hesa Fredrik?

Signalen Hesa Fredrik testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Var hörs hesa Fredrik?

Systemet används idag i Nederländerna, Litauen och USA. Då får man ett samtal på sin mobil om fara för allmänheten. Lokaltidningar omfattas inte av krav för att meddela VMA men om det föreligger fara för allmänhet så brukar även media på webb och i sociala medier gå ut med information till allmänheten.

Vad säger Hesa Fredrik?

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik) Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad.

Varför tjuter det?

Tinnitus är ljud du hör utan att det finns en extern ljudkälla som orsakar ljudet. Det kan beskrivas som öronsus eller att det tjuter i örat. Tinnitus kan vara helt ofarligt och är i många fall ett symptom på hörselproblem men ibland beror det på en bakomliggande sjukdom.

Hur låter en explosion?

Ljudet beskrivs bland annat som en explosion, vågor mot en klippvägg, starka oljud, ett tvärt skrik, ringande ljud eller en elektrisk sprakande överladdning. Oljudet upplevs vanligtvis inom en eller två timmar efter att den utsatta somnat, men kan även upplevas i vaket tillstånd.

Vad är det som låter första måndagen varje månad?

Varningssystemets testas med ljud den första måndagen i månaden klockan 12.00. Då larmet ljuder skall befolkningen gå inomhus, stänga dörrar och fönster och lyssna till den så kallade katastrofradion, vilken sänder över lokalradions frekvenser.

Vem startar Hesa Fredrik?

Oscar Fredrik Rydqvist, krönikör på Dagens Nyheter, tyckte att den nya larmsignalen, Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), lät lika hes som han själv och uttrycket spred sig sedan snabbt, bland annat uppmärksammades namnet av Karl Gerhard. De allra flesta kallar den "Hesa Fredrik".

Relaterade inlägg: