Vad händer om man inte löser in teckningsoptioner?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte löser in teckningsoptioner?

Vad händer om man inte löser in teckningsoptioner?

"In the money" eller "out of the money" Om teckningspriset per aktie överstiger det aktuella aktiepriset är teckningsoptionen "out of the money". Detta innebär att teckningsoptionen inte har ett realvärde och om detta är det sista teckningstillfället förfaller den värdelös.

Vad är rätter och teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En teckningsoption används ofta som en del av ett belöningssystem där nyckelmedarbetare i ett företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden.

Hur bokför man teckningsoptioner?

En teckning av nya aktier via teckningsoptioner bokförs genom att ett konto för kassa & bank i kontogrupp 19 debeteras samtidigt som konton för eget kapital i kontogrupp 20 krediteras.

Relaterade inlägg: