Hur mycket pengar får man när man arbetstränar?

Innehållsförteckning

Hur mycket pengar får man när man arbetstränar?

Hur mycket pengar får man när man arbetstränar?

Arvodet är högst 750 kronor för den första timmen och därefter högst 375 kronor per påbörjad halvtimme.

Vad menas med att arbetsträna?

Arbetsträning innebär att patienten kommer till en arbetsplats utan krav på prestation. Patienten tränar på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka sin arbetsförmåga och får hjälp med arbetsmoment som hen inte klarar på grund av sin sjukdom.

Var ska man arbetsträna?

På Skyddsvärnet Secondhand kan du arbetsträna inom butik. Här får du möjlighet att arbeta med många olika områden.

Relaterade inlägg: