Vad kostar det att lämna in en stämningsansökan?

Innehållsförteckning

Vad kostar det att lämna in en stämningsansökan?

Vad kostar det att lämna in en stämningsansökan?

Om du vill stämma någon behöver du betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det tvisten rör. Om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 24 150 kronor år 2022) är avgiften 900 kronor. För högre värden är avgiften 2 800 kronor.

Vad är syftet med en stämningsansökan?

Men i princip så är en stämning en fråga till domstolen att lösa en tvist mellan två olika parter. Det kan alltså handla om så gott som vad som helst. Om tingsrätten inte kan komma fram till en lösning eller deras beslut inte följs så kan parterna gå vidare till högre instans.

Kan man stämma vem som helst?

Man kan stämma någon för lite vad som helst, de två olika stämningar kategorier heter tvistemål och brottmål. Tvistemål innebär stämning på grund av exempelvis, brutet avtal, familjetvist, faktura tvist m.m. Alltså är ett tvistemål en stämning mellan två privatpersoner och kallas även då för civilmål.

Kan man stämma en jurist?

Om du har en tvist med en jurist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Men om du är missnöjd med en advokat du har anlitat ska du vända dig till Advokatsamfundet.

Relaterade inlägg: