Vad gör du om personen du räddade ur vattnet inte har någon puls eller andning?

Innehållsförteckning

Vad gör du om personen du räddade ur vattnet inte har någon puls eller andning?

Vad gör du om personen du räddade ur vattnet inte har någon puls eller andning?

Om ingen eller onormal andning: Påbörja hjärt- och lungräddning. 30 bröstkompressioner och två inblåsningar. Fortsätt hjärt- och lungräddning tills personen får tillbaka medvetande eller att du får assistans från räddningspersonal. Om normal andning; Placera i stabilt sidoläge, och säkra fria luftvägar.

Hur länge kan man vara utan puls?

Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om syretillförseln inte kommer igång tillräckligt snabbt, finns det en risk för bestående hjärnskador. Sådana skador kan uppstå redan efter tre till fyra minuter. Om kroppen är nedkyld kan hjärnan klara syrebristen lite längre.

Vad ska man göra om en person är medvetslös och har onormal andning?

Du ska däremot inte börja med hjärt-lungräddning om personen är medvetslös men andas normalt. Då ska du lägga personen i stabilt sidoläge och böja huvudet bakåt så att luftvägarna hålls öppna. Därefter ska du larma 112 och stanna kvar hos den medvetslösa personen tills hjälpen kommer.

Hur undviker man drunkningsolyckor?

Alexandras 3 bästa tips på hur du undviker drunkning

  1. Uppsikt. Ha alltid uppsikt över små barn och icke simkunniga barn i och vid vatten. ...
  2. Vattensäkerhet. Lär dina barn vattensäkerhet och börja öva vattenvana tidigt. ...
  3. Gå i simskola. Låt dina barn gå i simskola och då gärna i någon av landets sommarsimskolor.

Varför bör du undvika att simma ut helt ensam till en nödställd ute i vattnet?

Det första du ska tänka på när du ska livrädda någon nödställd i vatten är din egen säkerhet. ... Om du till exempel hoppar i vattnet och simmar fram till den nödställde med avsikten att rädda personen så finns risken att denne istället drar ner dig i sina försöka att andas med konsekvensen att ni båda drunknar.

Vad är det som gör att man får hjärtinfarkt?

Ring genast 112 om någon har symtom på hjärtinfarkt. Det finns bra behandling om du får hjärtinfarkt och det går ofta att leva ett bra liv efteråt. Du kan minska risken för att få hjärtinfarkt genom att ha sunda levnadsvanor. Det är till exempel bra att vara fysiskt aktiv, äta hälsosam mat och sluta röka om du gör det.

Relaterade inlägg: