Vad behövs för att tillverka vätgas?

Innehållsförteckning

Vad behövs för att tillverka vätgas?

Vad behövs för att tillverka vätgas?

Inom industrin är det idag mycket vanligt att framställa vätgas ur naturgas. En hög temperatur (700° C – 1100° C) och närvaron av en metallbaserad katalysator gör att vattenånga reagerar med metan och bildar koldioxid och vätgas. Reaktionen är endotermisk och kräver mycket energi.

Vad Änvänds vätgas till?

Vätgas används i dag främst som råvara inom industrin. På många håll i världen börjar vätgas användas som fordonsbränsle. Vätgas kan även användas som energibärare. Precis som elektricitet är vätgas inte någon primär energikälla, utan används för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.

Vad är nackdelen med vätgas?

Väte är det lättaste grundämnet och består bara av en proton och en elektron. Det gör att vätgasmolekylen är väldigt liten, och därmed svår att lagra. Molekylerna kan slinka ut genom pyttesmå hålrum. En annan nackdel är att vätgas i princip inte finns naturligt, utan måste framställas.

Vad finns väte i?

Vätgas finns överallt Omkring 93 % av alla atomer i universum är väteatomer. Men det är också det lättaste ämnet, som utgör 76 % av universums massa. Vätgas är också det vanligaste ämnet i solen, men det utgör bara 0,14 % av jordskorpan. Vatten är en förening mellan vätgas och syre.

Kan man tillverka vätgas själv?

En möjlig källa till förnybar energi i framtiden är att framställa vätgas från vatten med hjälp av solljus. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett material, så kallat nanoporöst kubiskt kiselkarbid, som har lovande egenskaper för att fånga solenergi och klyva vatten för sådan vätgasproduktion.

Vad är vätgas energi?

Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. ... Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor.

Relaterade inlägg: