Vad händer om man rör en fågel?

Innehållsförteckning

Vad händer om man rör en fågel?

Vad händer om man rör en fågel?

Många fågelarter känner igen sina ungar på ljudet och bryr sig därför inte om ifall en människa har tagit i ungarna. Ljudet blir inte annorlunda på grund av det. Slutligen finns det en hel del fåglar som inte känner igen sina ungar utan istället den plats där ungarna finns.

Vad gör man om man hittar en fågelunge på marken?

Låt ungen vara och lämna platsen då föräldrarna inte kommer att våga sig dit då människor finns i närheten. Endast om man säkert vet att föräldrarna har förolyckats behöver dessa fågelungar tas om hand. Exempel på arter som beter sig så är trastar, mås- och kråkfåglar.

Vad ska man göra om man hittar en fågelunge på marken?

Hur kan man veta om en ensam fågelunge på marken behöver hjälp? – Om den inte fått fjädrar eller om ögonen inte öppnats är det förmodligen fråga om en olycka. Då ska du direkt kontakta en fågelrehabiliterare, som rycker in.

Relaterade inlägg: