Vad händer om man har hjärtsvikt?

Innehållsförteckning

Vad händer om man har hjärtsvikt?

Vad händer om man har hjärtsvikt?

När man drabbas av hjärtsvikt blir det ett högt tryck i hjärtrummen och det kan samlas blod i benen och i magen. Inre svullna organ i magen ger ofta magbesvär av olika slag. Det händer framförallt om höger sida av hjärtat inte orkar pumpa undan blodet.

Varför får en person med hjärtsvikt inte dricka så mycket vätska?

Hos hjärtsviktspatienterna var ett återkommande och jobbigt symtom upplevelsen av törst. - En del i behandlingen av sviktpatienter var vätskerestriktion. Det har sedan mycket lång tid tillbaka funnits en idé om att för mycket vätska belastar hjärtat och ökar symtom som andfåddhet och vätskeansamling i kroppen.

Vad är symtom vid svår hjärtsvikt?

  • Det här är några vanliga symtom vid hjärtsvikt: Du är trött och orkar mindre. Du blir lätt andfådd. Du har svullna anklar och ben. Du har ont i magen och ibland svårt att äta. Du har svårt att sova liggande. Du behöver ofta gå upp och kissa på natten. Det här är några symtom vid svår hjärtsvikt, som kan vara livshotande:

Hur gör man för att fastställa hjärtsvikt?

  • Om BNP-provet har visat höga halter i blodet ska patientens hjärta undersökas med ekokardiografi, en ultraljudsundersökning av hjärtat. Ultraljudsundersökningen i kombination med BNP-provet är den i dag lämpligaste metoden att fastställa hjärtsvikt. Ett normalt värde talar starkt emot hjärtsvikt.

Hur gör du för att må bättre trots hjärtsvikt?

  • Du kan göra följande för att må bättre trots sjukdomen om du redan har hjärtsvikt: Ta dina läkemedel regelbundet och i rätt dos. Gå på regelbundna besök hos läkare eller sjuksköterska som är specialiserad på hjärtsvikt. Rör på dig regelbundet.

Kan man få kronisk hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt?

  • Risken att få kronisk hjärtsvikt efter en akut hjärtinfarkt är stor, men beror främst på hur stor del av hjärtmuskeln som dött i infarkten eller infarkterna. I dag är det möjligt att förbättra sitt tillstånd genom att ta läkemedel som sänker det onda kolesterolet. Man bör även se över sin kost, sluta röka samt undvika stress.

Relaterade inlägg: