Får jag a-kassa om jag blir uppsagd?

Innehållsförteckning

Får jag a-kassa om jag blir uppsagd?

Får jag a-kassa om jag blir uppsagd?

Om du förlorar jobbet på grund av arbetsbrist eller liknande anledningar får du vanligtvis ekonomiskt stöd från a-kassa och inkomstförsäkring omgående. Det innebär att du kan ut en stor del av din tidigare lön, förutsatt att du är ansluten till både a-kassan och eventuellt en inkomstförsäkring.

Får man ersättning om man blir uppsagd?

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen. Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.

Har du frågor innan du blir uppsagd?

  • Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling . Om du har frågor i samband med en uppsägning är du välkommen att kontakta Unionen för att få råd och stöd. Du har enligt lag rätt till skriftligt uppsägningsbesked.

Kan du varsla om uppsägning?

  • Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att säga upp. ... Om du blir uppsagd och din arbetsgivare har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Gör därför en anmälan tillsammans med arbetsgivaren till det trygghetsråd som gäller dig.

Vad är varselskyldighet i samband med uppsägningar?

  • I samband med att det kan bli aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en arbetsgivare, hör man ofta talas om varsel. Den varselskyldighet som finns är dock att varsla (informera) Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning , förutsatt att minst fem anställda berörs. Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att säga upp.

Hur länge har du rätt till uppsägningstid på arbetsplatsen?

  • Efter tio år på samma arbetsplats har du rätt till sex månaders uppsägningstid. Om du dessutom har fyllt 55 år och har kollektivavtal på arbetsplatsen har du 12 månaders uppsägningstid. Nytt jobb i samma bransch Har du en konkurrensklausul i ditt kontrakt?

Relaterade inlägg: