Vilket ansvar har PostNord?

Innehållsförteckning

Vilket ansvar har PostNord?

Vilket ansvar har PostNord?

9.3 Ansvar för inrikes brev Enligt postlagen är PostNord ersätt- ningsskyldig för förlust av brev, skada på brev eller försening av brev endast om ersättning avtalats mellan PostNord och avsändaren. I de fall PostNord åtar sig ersättningsskyldighet för brev fram- går detta av tjänstevillkor.

Vad betyder försändelsen returneras?

Beteckningen Returnerad till avsändaren i sökningsöversiktens eller sökningsdetaljernas statusfält, eller i Quantum View® Manage, betyder att paketet har returnerats till den ursprungliga avsändaren. Detta kan bland annat bero på, men är inte begränsat till: Sändningen har inte accepterats av den avsedda mottagaren.

Relaterade inlägg: