Måste man vara skriven på en adress?

Innehållsförteckning

Måste man vara skriven på en adress?

Måste man vara skriven på en adress?

Folkbokförd på rätt adress Det är viktigt att vara folkbokförd där du bor, oavsett om du studerar eller om du bor på flera adresser.

Får man stå skriven på en adress man inte bor på?

Att vara folkbokförd på en adress där man inte bor kan vara olagligt. ... Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte boradressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse.

Hur funkar eftersändning av post?

Eftersändning innebär att post som är adresserad till din gamla adress vidarebefordras till din nya adress. Enbart eftersändning ändrar däremot inte din folkbokföringsadress. Vill du eftersända din post kan du beställa det hos Svensk Adressändring AB mot en avgift.

Relaterade inlägg: