Vad kan man göra när man iPhone inaktiverad?

Innehållsförteckning

Vad kan man göra när man iPhone inaktiverad?

Vad kan man göra när man iPhone inaktiverad?

Återställ med Itunes

  1. Anslut enheten till datorn och öppna Itunes. ...
  2. Om du har Iphone 8 eller senare: Tryck och släpp först volym upp, sedan volym ned, och håll till sist sidoknappen intryckt.
  3. Om du har Iphone 7: Håll volym ned och sidoknappen intryckta samtidigt.

Hur återställer man en iPhone som är låst?

Anslut din iPhone till en dator med en USB-kabel och öppna iTunes. Till vänster på skärmen navigerar du till “Sammanfattning“. Tryck sedan på en knapp med titeln “Återställ iPhone “ En fråga visas som ber dig bekräfta fabriksåterställningen.

Kan man nollställa iPhone?

Radera allt innehåll och alla inställningar från iPhone Öppna Inställningar > Allmänt > Överföring eller Nollställ iPhone. ... och återgå sedan till Inställningar > Allmänt > Överföring eller Nollställ iPhone. Tryck på Radera allt innehåll och inst.

Hur startar du om din Iphone X eller 11.?

  • Så här startar du om din iPhone X eller 11. Tryck och håll ned någon av volymknapparna och sidoknappen tills reglaget för avstängning visas. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av. Håll sidoknappen intryckt (på höger sida av din iPhone) tills du ser Apple-logotypen för att starta din enhet igen.

Vad innebär det att Iphone är avaktiverad?

  • Kort och gott innebär meddelande iPhone är avaktiverad (iPhone is disabled) att din enhet är inaktiverad och inte längre går att använda – som en följd av att fel låskod slagits in maximalt fem gånger. Skulle fel kod slås in sex gånger syns även texten Försök igen om 1 minut (Try again in 1 minute). Vilket innebär att du behöver vänta i 1 minut ...

Hur ska du återskapa din Iphone?

  • Återskapa iPhone. Leta reda på din iPhone på datorn. När alternativen Återskapa och Uppdatera visas väljer du Återskapa. Finder eller iTunes hämtar mjukvaran till din iPhone. Om det dröjer längre än 15 minuter är din iPhone inte längre i återställningsläge och du måste välja din iPhone-modell ovan och repetera stegen för att ta bort din lösenkod.

Relaterade inlägg: