Hur vet man om det är fästingbett?

Innehållsförteckning

Hur vet man om det är fästingbett?

Hur vet man om det är fästingbett?

Fästingbett är normalt lite röda och kliar ofta under några dagar. Om fästingen burit på smittämnen kan du få en rodnad på huden kring bettet som växer och blir större än 5 centimeter i diameter, oftast 1-4 veckor efter du blivit biten. Om detta händer ska du söka vård.

Hur många får fästingbett?

Risken att smittas är liten Därför är det liten risk att smittas efter enstaka fästingbett. I Sverige blir drygt 300 personer sjuka i TBE varje år. Du är immun för resten av livet om du en gång har haft TBE.

Hur ser fästingbett ut barn?

Ett vanligt fästingbett är litet och det kan vara lite rött runt bettet. Ibland kliar det. Det brukar hålla i några dagar och går sedan över av sig själv. Om fästingen däremot har överfört borrelia genom bettet, brukar det visa sig genom en ljusröd eller blåröd hudrodnad som kan uppstå 1-4 veckor efter bettet.

Hur vet man om man har fått borrelia?

En läkare brukar kunna ställa diagnosen borrelia enbart genom att titta på den typiska hudrodnaden. Du kan få lämna blodprov om det finns misstanke om att sjukdomen har spridit sig i kroppen. Du kan få lämna ett ryggvätskeprov om du har symtom som tyder på att borreliainfektionen har spridit sig till nervsystemet.

Hur vanligt är TBE i Sverige?

Hur vanligt är TBE? Varje år rapporteras 200-400 fall av TBE i Sverige.

Relaterade inlägg: