Vilka åtgärder ska ett finansiellt företag vidta vid misstanke att en transaktion en kund vill göra kan vara penningtvätt?

Innehållsförteckning

Vilka åtgärder ska ett finansiellt företag vidta vid misstanke att en transaktion en kund vill göra kan vara penningtvätt?

Vilka åtgärder ska ett finansiellt företag vidta vid misstanke att en transaktion en kund vill göra kan vara penningtvätt?

Reglerna säger att du som verksamhetsutövare ska granska en misstänkt transaktion. Om misstanken finns kvar efter en närmare analys ska du utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen till Finanspolisen. En rapport om misstänkt transaktion är inte samma sak som en polis- anmälan.

På vilket sätt kan du bäst förhindra att ICA banken utnyttjas för penningtvätt?

För att undvika att bankerna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har gemensamma internationella regler införts. Vårt ansvar enligt lag är att övervaka våra kunders transaktioner för att kunna upptäcka misstänkta brott. Det innebär att vi måste ställa frågor till dig som är eller vill bli bankkund.

Vad är Finanspolisen?

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finanspolisen har även en funktion för arbete mot penningförfalskning och falska bank- och kreditkort.

Hur många rapporter om misstänkt penningtvätt lämnas till Finanspolisen varje år?

Men få rapporter om misstänkt penningtvätt från revisions- och rådgivningsbranschen når Finanspolisen. Revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare lämnade sammanlagt totalt 18 rapporter om misstänkt penningtvätt till Finanspolisen (Fipo) under 2020, enligt Fipos senaste årsrapport.

Vad stämmer om försök till finansiering av terrorism?

Vid terrorismfinansiering är det främst pengarnas slutgiltiga syfte som brottslingen vill dölja, till skillnad från att dölja ursprunget som vid penningtvätt. Finansiering av terrorism är ofta svårare att upptäcka och identifiera för bankerna och andra företag, speciellt om det sker med legala pengar.

Får polisen ta mina pengar?

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag. Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren.

Relaterade inlägg: