Vad händer om man inte vill vittna?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte vill vittna?

Vad händer om man inte vill vittna?

Om du inte kommer, kan du bli skyldig att betala ett vite och du riskerar även att hämtas av polisen. I värsta fall kan ett vittne som inte kommer till rättegången få betala för de advokater och andra juridiska ombud som då inställt sig i onödan.

Kan man få böter om man inte vittnar?

Det innebär att man måste komma till domstol och vittna om man blir kallad. Det innebär att om du väljer att inte komma, kan du betala böter. Är det så att du inte kommer, kan också hela rättegången behöva tas om.

Får närstående vittna?

Regler om släktskap De får vittna, men behöver inte. Om det gäller ett brottmål får inte eller närstående till den tilltalade avlägga vittnesed, vilket innebär att närstående till den tilltalad inte vittnar under straffansvar (36 kap. 13§ 3st. rättegångsbalken).

På vilka sätt kan det vara problematiskt att en person inte vill vittna?

Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. ... Ett exempel på detta skulle kunna vara om vittnesmålet inte är av betydelse för målet och den som vittnar riskerar att utsättas för hot eller våld.

Vilka andra konsekvenser kan det bli om vi inte ställer upp som vittnen?

Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. ... Ett exempel på detta skulle kunna vara om vittnesmålet inte är av betydelse för målet och den som vittnar riskerar att utsättas för hot eller våld.

Måste man ställa upp som vittne?

Vad lagen säger om vittnesplikt Grunderna för ett fungerande rättssamhälle är att alla vågar anmäla och vittna om brott. ... Det innebär att du är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och dess försvarare anser att det behövs. Du kan alltså inte bestämma själv om du vill vittna eller inte.

Måste jag vittna i rättegång?

I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Vittnen har alltså inte rätt att själva bestämma om han eller hon vill vittna eller inte.

Får barn vittna?

I Sverige råder så kallad allmän vittnesplikt (reglerna finns i 36 kap. rättegångsbalken). Det innebär principiellt att har man blivit kallad att vittna i rättegång så måste man infinna sig. ... För barn äldre än 15 har dock vårdnadshavarens inställning ingen principiell betydelse för skyldigheten att vittna.

Relaterade inlägg: