Får man demonstrera under Corona?

Innehållsförteckning

Får man demonstrera under Corona?

Får man demonstrera under Corona?

Fakta: Rätten att mötas och demonstrera Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd. Om du har fått tillstånd för en allmän sammankomst ska polisen se till att du kan genomföra den och att publiken kan ta del av den.

Hur kommer det sig att vi har rätt att demonstrera?

Rätten att demonstrera är dock inte absolut. Giltiga grunder för inskränkande av demonstrationsfriheten är flera. I Europakonventionen fastställs det att fri- och rättigheterna i konventionen får begränsas i den mån de är godtagbara i ett “demokratiskt samhälle”, samt att dessa begränsningar ska framgå i nationell lag.

Varför demonstration?

Demonstrationer eller manifestationer är när vi samlas fysiskt för att protestera mot något eller vill uppmärksamma en fråga. Det kan exempelvis arrangeras som demonstrationståg eller torgmöte. Det viktiga är inte alltid hur många vi är, utan att vi syns och hörs.

Får man demonstrera?

Vem får demonstrera? Alla medborgare innehar de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår. ... Det innebär också att du får anordna och delta i demonstrationer på offentliga platser.

Vad är mötes och demonstrationsfrihet?

Alla medborgare har de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår. Det innebär bland annat att var och en får uttrycka sina åsikter och närvara vid allmänna sammankomster, som vid demonstration.

Relaterade inlägg: