Har inte råd med vård?

Innehållsförteckning

Har inte råd med vård?

Har inte råd med vård?

Sjukvård och skuldsanering Om man har skuldsanering via Kronofogden har man rätt till vård. När det gäller planerad vård har man rätt att få behålla mer pengar så att man kan betala sina sjukvårdskostnader. Är det akut vård kan m an i regel ansöka i efterskott om att få behålla mer pengar.

Får inga pengar från Försäkringskassan?

Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad. Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid att handlägga ditt ärende.

När får jag ersättning från Försäkringskassan?

När kommer pengarna? Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad. Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid att handlägga ditt ärende.

Vem får ersättning från Försäkringskassan?

Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. ... Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Relaterade inlägg: