Vem bestämmer om man ska behålla barnet?

Innehållsförteckning

Vem bestämmer om man ska behålla barnet?

Vem bestämmer om man ska behålla barnet?

Enligt svensk lag är det den som är gravid som bestämmer om hen ska fortsätta graviditeten eller göra abort. Det gäller även om den som har medverkat till graviditeten eller någon annan vill något annat.

Vad gör man om man tror att man är gravid?

Du kan gå till en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller vårdcentral för att göra ett graviditetstest. Det kan vara bra att prata med en barnmorska eller läkare i samband med att du gör ett graviditetstest, oavsett om du är gravid eller inte.

Kan man göra abort utan vårdnadshavare?

Måste vårdnadshavare få veta? Personalen på abortmottagningen har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om ditt besök. Men om du är under 18 år brukar personalen föreslå att någon vuxen i din närhet får veta att du ska göra en abort.

Vad säger man när man ska berätta för sina föräldrar att man är gravid?

Sätt ultraljudsbilden på muggen, eller en valfri text. ”Du ska bli pappa!” eller ”Hej pappa, vi ses i januari!” Detta sätt fungerar så klart lika bra för att avslöja för blivande far- och morföräldrar med texten: ”Grattis du ska bli mormor” eller kanske ”Världens bästa farfar!”

Vad man inte ska göra när man är gravid?

Undvik aktiviteter där det finns risk för att du ramlar och på så sätt skadar magen. Tänk på att du kan ha extra svårt med balansen när du är gravid. Efter ungefär halva graviditeten kan du behöva undvika eller bli försiktigare när det gäller vissa aktiviteter: Tag det lugnt med kontaktsporter.

Måste jag bli pappa?

Av 1 kap. 1 § föräldrabalken framgår att man presumeras vara far till ett barn om man är gift med mamman till barnet vid barnets födelse. Är man inte gift med mamman till barnet vid barnets födelse så betraktas man inte som barnets pappa och då står barnet endast under moderns vårdnad.

Måste jag betala för ett barn jag inte vill ha?

Som förälder har du ansvar för barnets försörjning även om det inte bor hos dig. Det kan betyda att du måste betala underhållsbidrag för ditt barn. Bidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen och betalas till den andra föräldern.

Vilka blodprov tas under graviditet?

Undersökningar under graviditeten

  • Graviditetstest. När du är gravid bildas ett hormon som heter hCG i kroppen. ...
  • Ultraljudsundersökning vid graviditet. ...
  • Besök på barnmorskemottagningen. ...
  • NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser. ...
  • KUB – kombinerat ultraljud och blodprov. ...
  • Moderkaksprov. ...
  • Fostervattensprov. ...
  • Fosterdiagnostik.

Vad gör man när man fått reda på att man är gravid?

Så snart du fått veta att du är gravid kan du kontakta en barnmorskemottagning för att boka ett inskrivningssamtal. Inskrivningen på barnmorskemottagningen sker oftast i graviditetsvecka åtta till tolv men ibland tidigare, och vid inskrivningssamtalet är det bra om din partner är med.

Relaterade inlägg: