Vad räknas som giltig legitimation?

Innehållsförteckning

Vad räknas som giltig legitimation?

Vad räknas som giltig legitimation?

Medborgare i Sverige Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet: ... svenskt körkort. svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet. svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.

Vad är godkänd intygsgivare?

Godkända intygsgivare när du ansöker om pass eller nationellt id-kort. Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Relaterade inlägg: