Hur kan jag hjälpa min dotter som är depression?

Innehållsförteckning

Hur kan jag hjälpa min dotter som är depression?

Hur kan jag hjälpa min dotter som är depression?

Det är viktigt att du tar hand om dig själv, så att du orkar vara ett stöd för den som mår dåligt.

 1. När du pratar med barnet. ...
 2. Våga prata om självmordstankar. ...
 3. Ditt stöd betyder mycket. ...
 4. Hela familjen behöver veta. ...
 5. Du kan behöva stanna hemma. ...
 6. Hjälp i skolan. ...
 7. Berätta för barnet att du tänker söka hjälp.

När ens förälder mår psykiskt dåligt?

Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun, och berätta hur du har det hemma. Du kan prata med personalen som har hand om din förälder eller vårdnadshavare, om hen får behandling i vården. Vården har ett särskilt ansvar att hjälpa dig som har en förälder eller annan vårdnadshavare som mår dåligt.

Hur vet man om någon mår psykiskt dåligt?

Ibland är det svårt att veta när man ska ta hjälp av någon som arbetar med psykisk hälsa professionellt. Några tecken på det kan vara: Om det är svårt att få kontakt och hen isolerar sig från dig och andra. Om hen mår dåligt och inte blir bättre, eller pratar om att inte vilja leva.

Vad kan en förälder som mår psykiskt dåligt göra för att hjälpa sitt barn så att barnet inte mår dåligt?

Barnet kan också behöva en stödperson att kontakta när det behövs. Ni kan också ansöka om att få hjälp med stödfamilj. Det kan finnas en oro att berätta om att man mår dåligt och att det inte fungerar hemma, av rädsla för att barnet ska omhändertas.

Hur är det att ha en depression?

Du har tappat matlusten, eller äter och dricker alldeles för mycket. Du har tappat sexlusten. Du har sömnsvårigheter. Det kan vara att du har svårt att somna, att du vaknar flera gånger under natten eller att du sover alldeles för mycket.

Vad ska man säga till någon som är i en depression?

Om du pratar med en person som mår dåligt:

 • Våga fråga hur personen mår. ...
 • Lyssna öppet och utan att döma Visa att du lyssnar genom att nicka, humma eller söka ögonkontakt. ...
 • Förmedla hopp. ...
 • Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka professionell hjälp.

Vad ska man göra om man själv mår psykiskt dåligt?

Vad kan man göra själv?

 1. Att acceptera sina känslor. ...
 2. Bryta negativa tankar. ...
 3. Styr din uppmärksamhet. ...
 4. Problemlösning. ...
 5. Gör saker som får dig att bra. ...
 6. Ge dig själv tillräckligt med sömn och vila. ...
 7. Ta hand om kroppen. ...
 8. Döva inte känslor med alkohol.

Relaterade inlägg: