Vad omsätter LKAB?

Innehållsförteckning

Vad omsätter LKAB?

Vad omsätter LKAB?

LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020.

Vad är ortdrivning?

Ortdrivning/tillredning För att kunna bryta malmen under jord måste transportvägar byggas, tunnlar i berget som kallas ortar. Tillredning innebär alltså att man förbereder för brytning. En tillredningsort sprängs rätt genom malmkroppen och vid behov förstärks väggar och tak med bultar, nät och sprutbetong.

Var skattar LKAB?

30 - 50 procent av LKAB:s vinst går direkt in i stadskassan och är ett av Sveriges största exportföretag. Var sker samhällsomvandlingarna? I Kiruna och Malmberget som ligger i Norrbotten, området kallas Malmfälten.

Är LKAB ett aktiebolag?

LKAB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Luleå. LKAB är helägt av svenska staten.

Relaterade inlägg: