Vad gör asih?

Innehållsförteckning

Vad gör asih?

Vad gör asih?

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård. Sjukvårdsinsatserna utförs av ett medicinskt kvalificerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Vad är asih vård?

Beslut om förlängt uppdrag att stödja SÄBO-läkarna, basal hemsjukvård och akutsjukhusen. För vårdgivare som har avtal eller vill ansöka om avtal inom vårdval avancerad sjukvård i hemmet, ASiH.

Varför asih?

ASiH är ett alternativ till att vara inlagd på sjukhus. Med ASiH kan du få lika teknisk avancerad vård hemma som på sjukhuset, såsom dropp, syrgas, intravenös antibiotika och blodtransfusioner. Du kan få täta besök men behöver du kontinuerlig övervakning dygnet runt måste du läggas in på sjukhus.

Vad som skiljer basal hemsjukvård från avancerad hemsjukvård?

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver hemma istället för att åka till vårdcentralen eller husläkarmottagningen eller bli inlagd på sjukhus. ... Basal hemsjukvård. Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) Ansvarsfördelning och samverkan kring hemsjukvård mellan kommun och region.

Relaterade inlägg: