Hur gör man när man Meggar?

Innehållsförteckning

Hur gör man när man Meggar?

Hur gör man när man Meggar?

Megger är egentligen "slang" för Megaohm-meter. Den funkar i princip på samma sätt som vilken resistansmätare som helst, man lägger på en spänning och mäter om det kryper igenom någon ström.

Hur man Meggar en kabel?

Vanligen kopplar man loss N i centralen vid behov, lägger ihop N + alla L och mäter mot PE. Skulle man få utslag så får man koppla loss N för varje enskild grupp och mäta. För lågspänning mäter man med 500 V vilket ska ge en resistans på minst 1 Mohm.

Hur funkar Meggning?

För att genomföra provet ansluts isolationsprovaren ( kallad megger) över lindningen på objektet. Isolationsspänningen läggs på under en bestämd tid, vanligtvis en minut. ... Dessa mätvärden kan användas för att bilda en graf över hur isolationsresistansen ändras över tiden.

Vad är en isolationsmätning?

Regelbundna isolationsmätningar på ny och begagnad utrustning görs numera rutinmässigt i samband med förebyggande underhåll. Ett isolationsprov indikerar problem och tar fram isolationsproblem innan en olycka inträffar.

Hur skall isolationsresistansen mätas?

Enligt starkströms- föreskrifterna måste mätning av isolationsresistansen göras och kravet är att man mäter mellan faserna plus noll och jord. Isolationsprovare, även kallad megger, finns i olika utföranden. Det finns både analoga och digitala instru- ment.

Hur fungerar en isolationsprovare?

Funktion. Instrumentet skickar en valbar oftast hög spänning på 500 V för V för 20 GΩ eller 5000 V samtidigt som den mäter hur pass mycket av denna puls som tar sig igenom objektet som mäts. Detta gör att till exempel isolationsfel som bara visar sig tydligt vid höga spänningar kan mätas upp.

Vad gör en Isolations provare?

Elektrisk isolationstestare även kallad Megger är ett specialinstrument som tillkom 1895 för att till exempel mäta hur bra isolationen är mellan fas- och neutralledare mot skyddsjordning. Instrumentet används ofta av elektriker för att kontrollera funktionen på en elektrisk anläggning.

Hur mäter man resistans med en multimeter?

Att mäta resistans:

  1. Slå av strömmen till kretsen. ...
  2. Vrid multimeters ratten till motstånd, eller ohm, som ofta delar plats på ratten med ett eller flera andra test-/mätningslägen (kontinuitet, kapacitans eller diod; se bild nedan. ...
  3. Sätt först in den svarta testkabeln i COM-uttaget.

Relaterade inlägg: