Hur gör man när man dränerar?

Innehållsförteckning

Hur gör man när man dränerar?

Hur gör man när man dränerar?

Oftast läggs en dräneringsduk under slangen och lite grus. Duken viks sedan upp ovan slangen, som omges helt av grus. Dräneringsslangen tar hand om det vatten som kommer underifrån och det vatten som tränger neråt i marken. ... Dagvattenledningarna dras och läggs så att vattnet leds bort från husgrunden.

Hur ofta ska man dränera ett hus?

Man brukar säga att dräneringen ska läggas om vart 30:e år. Men det beror på hur den är gjord. – Dräneringen kan hålla i 40 år om allt ligger i dränerande material. Men om det ligger i lera som slammar igen kanske det bara håller 15 år.

Hur djupt ska man lägga dräneringsrör?

Dräneringsrören bör ligga ca 15 cm under bottenplattans nederkant och på ett sådant avstånd att inte huset undermineras. Avståndet beror på husets friktionsvinkel.

Vad är Husdränering?

Att dränera innebär förenklat att man gräver ett dike mellan huset och marken, sedan förses ytterväggarna med s.k. isodränskiva och marken med ett dräneringsrör. Vad dessa produkter gör är att de leder bort fukten via isodränskivan, ner i dräneringsröret som i sin tur leder fukten bort från huset.

Varför dränerar man ett hus?

Ett hus kan behöva dräneras av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig anledning, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du då låter bli att dränera kan det bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador.

Vad kostar det att dränera själv?

Ett riktmärke är att dränering kostar 3000 kr/löpmeter/2 meter djup som ska grävas. Det innebär att ett hus med en normalstor källare om 60 kvm kommer ha ca 30 löpmeter husgrund, vilket kommer kosta 30*3000=90 000 kr att dränera.

Hur vet man när man behöver dränera?

Ett hus kan behöva dräneras av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig anledning, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du då låter bli att dränera kan det bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador.

Relaterade inlägg: