Vad kan man jobba med barn och fritidsprogrammet?

Innehållsförteckning

Vad kan man jobba med barn och fritidsprogrammet?

Vad kan man jobba med barn och fritidsprogrammet?

Du får lära dig hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Vad finns det för inriktningar på barn och fritid?

Det finns två inriktningar på barn- och fritidsprogrammet: fritid och hälsa och pedagogiskt och socialt arbete. Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program.

Hur många meritpoäng behöver man för att komma in på barn och fritid?

Här kan man även kolla hur rikssnittet för de olika programmen har varit under åren 20 för att få en lite mer översiktlig bild: https://www.gymnasium.se/nyheter/inspiration/snittbetyg-gymnasiet-2017-12455. Där kan man se att året 2017 var rikssnittet för Barn- och fritidsprogrammet 187,9 poäng.

Är barn och fritid högskoleförberedande?

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.

Relaterade inlägg: