Vad innebär Heiders Attributionsteori?

Innehållsförteckning

Vad innebär Heiders Attributionsteori?

Vad innebär Heiders Attributionsteori?

Attributionsteori är en psykologisk teori om hur vi människor spontant söker förstå vad det är som bestämmer hur vi och andra reagerar, antingen det är något i situationen eller det är något hos oss eller de andra själva.

Vilka Förklaringsstilar presenterar Martin Seligman och vad innebär de olika Förklaringsstilarna?

Professor Martin Seligman är författaren till bl a Learned Optimism och det Optimistiska Barnet (översatt till svenska), han menar på att man utvecklar sin förklaringsstil under sin barndom, och om inte medvetna handlingar och strategier tas för att ändra den, så kommer den att hålla i sig hela livet.

Vad innebär Attribuering förklara och ge exempel?

Att attribuera innebär alltså att man tillskriver motiv och egenskaper som drivkrafter till egna och andras handlingar och att man söker efter orsaker till yttre och inre händelser.

Vad är Attributionsprocessen?

Kelley menar att det finns tre faktorer som är beroende av varandra i attributionsprocessen: Personen. Situationen eller villkoren. Personen som attribuerar.

Vad innebär Correspondence bias?

På svenska även: fundamentala attributionsfelet. På engelska finns ett par termer med likartad men inte riktigt samma betydelse, formulerade av andra forskare: correspondence bias, overattribution effect. Skrivs på engelska även med bindestreck: fundamental attribution-error.

Vad är en Attribueringsstil?

Attribueringar är hur jag förklarar något som har hänt, det är det som styr hur jag kommer reagera. Vad är en attribueringsstil? Det är ett mönster av attribueringar, alltså det sätt som jag oftast förklarar med-och motgångar. Man kan ha en blandning mellan flera olika attribueringsstilar.

Relaterade inlägg: