Vad är ett hälsosamtal?

Innehållsförteckning

Vad är ett hälsosamtal?

Vad är ett hälsosamtal?

I hälsoundersökningen ingår ett individuellt samtal som ska ge en bild av personens bakgrund, eventuella fysiska och psykiska besvär samt vaccinationshistorik. Det ingår att informera om svensk hälso- och sjukvård.

Hur lång tid tar ett hälsosamtal?

Hälsosamtalet kostar som ett ordinarie besök i primärvård och ingår i högkostnadsskyddet. För det får du ett samtal på omkring en timme där du får möjlighet att bland annat diskutera dina levnadsvanor, men även annat som kan påverka din hälsa. Du får mäta ditt blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut ditt BMI.

Vad ingår i 50 års kontroll?

Besök din vårdcentral för att ta prover När du tar proverna behöver du vara fastande. Det betyder att du inte ska äta, dricka eller röka/snusa 10 timmar innan provtagningen. Du tar prover på ditt blodsocker och dina blodfettsnivåer. I samband med provtagningen får du en tid för hälsosamtalet.

Vad gör man på ett hälsosamtal?

Vid ett hälsosamtal har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa. Du får mäta blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut body mass index, BMI. Du som är 50 år eller 60 år erbjuds provtagning av blodsocker och kolesterol.

Hur går en hälsoundersökning till?

Välj region:

  1. Logga in.
  2. Hitta vård.
  3. Sökpå 1177.se.

När bör man genomföra ett hälsosamtal?

Hälsosamtalet kan du göra tidigast en vecka efter att du har tagit proverna. Det är utbildad och erfaren personal på vårdcentralen som genomför samtalet tillsammans med dig, vanligtvis en sjuksköterska eller fysioterapeut. Under hälsosamtalet utgår ni från dina enkätsvar, mätvärden och resultatet från proverna.

Vad gör man vid en hälsokontroll?

En standardundersökning eller en allmän hälsoundersökning brukar inkludera besök hos sjuksköterska/läkare för genomgång av sjukhistoria, blodprov och i vissa fall urinscreening, vikt, midjemått, syn, ev. hörseltest, blodtryck, (spirometri) och i vissa fall EKG undersökning samt hjärtkärl- och lungfunktion.

Relaterade inlägg: