Vad händer vid 6 månaders ålder?

Innehållsförteckning

Vad händer vid 6 månaders ålder?

Vad händer vid 6 månaders ålder?

I och med att barnet nu har stabilitet i huvudet och i bålen kan barnet öva armarna, och framför allt händernas rörelser mer, och rörelserna blir mer precisa. I den här åldern börjar en del barn vända sig från rygg till mage. Rör huvudet obehindrat. Föremål kan följas utan att barnet tappar balansen.

Vad är barnhälsovårdens uppdrag och huvudmål?

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psy- kiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och ini- tiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveck ling och uppväxtmiljö.

Hur ritar en 5 åring?

Vid 4års ålder kan de flesta barn rita en huvudfoting, det vill säga ett runt huvud med ögon och ben som fäster direkt vid huvudet. Vid 5 års ålder brukar barnet rita fler detaljer och kan ofta namnen på de flesta kroppsdelar. För att ta reda på hur ett barn uppfattar sin kropp kan du be hen att rita en människa.

Relaterade inlägg: