Kan man tenta av engelska 5?

Innehållsförteckning

Kan man tenta av engelska 5?

Kan man tenta av engelska 5?

Hej, Då ska du prata med din lärare för den kursen om du kantenta av den (göra en prövning). Sedan kan du prata med din Studie-och yrkesvägledare (SYV) om vad du ska göra i stället om du får ett glapp där du inte har någon kurs. Det borde inte påverka ditt studiebidrag om du har andra kurser att läsa också.

Vad gör man på engelska 7?

OM UTBILDNINGEN I kursen Engelska 7 får du fördjupande kunskaper i det engelska språket. Du lär dig att förstå, tala och skriva på engelska genom att ta dig an skönlitterära texter men även vetenskapliga texter. Du tränar även på att diskutera och analyser texter på engelska.

Vad betyder prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Vad är engelska 7 bra för?

läsa eller inte läsa Engelska 7. Eftersom eng 7 ger 1.0 i merit - då kommer det godkända betyget att höja ditt meritvärde, även om du får E i betyg. ... Det kommer inte du att få, eftersom du ej har betyg i moderna språk 3 och 4... och på så sätt kommer eng 7 ge dig merit.

Vad motsvarar engelska A idag?

Engelska 6 eller Engelska A Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Relaterade inlägg: