Är det kul att vara jurist?

Innehållsförteckning

Är det kul att vara jurist?

Är det kul att vara jurist?

Det är lite som ett nytt språk – juridiska – men det är ofantligt kul, när man börjar förstå vilken nytta man kan ha av det. Hur man kan använda kunskapen rent praktiskt för att vara med och utveckla, skydda, skapa, bidra.

Vad pluggar man på juristprogrammet?

Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till många juridiska yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde.

Varför juristprogrammet?

Juristprogrammet i Uppsala lär vara ett av de bästa i Sverige, om inte i Europa, och man får lära sig en grym metodik för att lösa problem - och det är ju vad allt handlar om i yrkeslivet, att se lösningar där andra ser hinder.

Är juristprogrammet tråkigt?

När jag började juristprogrammet var jag själv en sådan som suckade och tänkte ”ja, ja… du förstår ju vad jag menar!” när någon började märka ord. Det är inte heller konstigt att vi anses vara tråkiga eftersom våra efterfrågade yrkesegenskaper är att vara nitiska, detaljgranskande och ifrågasättande.

Kan man bli advokat med dåliga betyg?

Det krävs som oftast höga betyg och ett högt resultat på högskoleprovet för att bli antagen, men även om du inte har de betyg som krävs så kan du komma in på juristprogrammet! Alternativt urval gör att dina betyg eller resultat på högskoleprovet faktiskt inte spelar någon roll.

Hur många tar Juristprogrammet in?

Läsåret 2016/17 uppgick andelen kvinnor som inledde studier i juridik på juristprogrammet till 59 procent. Motsvarande siffra läsåret 2015/16 var 60 procent. Kvinnorna slutför sina juridikstudier i högre grad än männen. Läsåret 2016/17 avlade 62 procent av kvinnorna och 38 procent av männen juristexamen.

Varför bolagsjurist?

Det advokaterna söker efter när de vill arbeta som bolagsjurist är bland annat att få bli en del av en verksamhet, att få arbeta med en klient, att få arbeta mer affärsmässigt, att få komma in tidigt i processen och att få vara med från ax till limpa. Advokatyrket har ju alltid haft hög status och varit prestigefullt.

Hur viktigt är betyg jurist?

Det krävs mycket för att bli en lyckosam advokat. Sållar man regelmässigt bort de personer som inte har toppbetyg riskerar man att missa t. ex. affärsdrivande och värdestyrda personer som är viktiga byggstenar i en framgångsrik och attraktiv advokatbyrå.

Relaterade inlägg: