Vad är en reskontra?

Innehållsförteckning

Vad är en reskontra?

Vad är en reskontra?

En reskontra är en indirekt bokföring som hör ihop med den vanliga bokföringen och redovisningen, men som hjälper till att underlätta hanteringen. ... Beroende på vad reskontran avser, vilken grupp den syftar till att organisera, samlas där information om exempelvis faktureringar.

Hur gör man leverantörsreskontra?

I balansräkningen finns en skuldpost som heter leverantörsskulder. En leverantörsreskontra är en sidoordnad bokföring till kontot leverantörsskulder och precis som med kundreskontran så bör du göra en avstämning varje månad mellan balansräkningens konto leverantörsskulder och leverantörsreskontran.

Måste man ha reskontra?

Reskontran måste inte användas men det kan verkligen vara en hjälpande hand när man snabbt behöver få tag på viktig information. Dessa reskontror blir därmed ett underlag för resten av bokföringen. Ofta är det företagets storlek och behov som styr antalet reskontror i en bokföring.

Hur bokför man i en kundreskontra?

Beroende på vilken bokföringsmetod du använder kommer bokföringen av kundreskontra se olika ut. Använder du dig av fakturamodellen ska dina kundfordringar bokföras så fort en kundfaktura har skapats. Följer du istället bokslutsmetoden bokför du kundfordringar först när det är tid för själva bokslutet.

Vad är Anläggningsreskontra?

Anläggningsreskontra. Eftersom varje anläggningstillgång (inventarier, byggnader mm) ska värderas för sig i bokslutet måste man hålla reda på vilka anläggningstillgångar man har i företaget. Det gör man genom att använda sig av ett anläggningsregister.

Vilka olika typer av reskontra kan förekomma i ett företag?

Det finns flera olika typer av reskontror, exempelvis vanlig reskontra, kundreskontra och leverantörsreskontra. En reskontra är en form av databas som finns till för att samla detaljerad information om kunder, leverantörer och löner i första hand. Den finns som sidoordnad bokföring till huvudbokföringen.

Vad menas med kontantmetoden?

Kontantmetoden – bokför fakturor vid betalning I företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får bokföringen av fakturorna skjutas upp tills fakturorna har betalats. Därmed blir det bara ett bokföringstillfälle per faktura. Detta kallas kontantmetoden.

Hur gör man en kontering?

Vid kontering utgår du från din verifikation när du anger belopp, datum för händelsen och vilket konto som ska användas. Du anger även debet och kredit för händelsen. Läs mer om debet och kredit. Förr i tiden användes en så kallad konteringsstämpel där du fyllde i aktuella uppgifter från verifikationen.

Relaterade inlägg: