Vad gör FRA?

Innehållsförteckning

Vad gör FRA?

Vad gör FRA?

Försvarets radioanstalt (FRA) är en svensk civil myndighet som sorterar under Försvarsdepartementet. FRA:s två huvuduppgifter är att bedriva signalunderrättelsetjänst (kommunikationsspaning KOS, eng. ... ELINT) samt stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag.

Vad gör Försvarets radioanstalt?

FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet. ...

Vem Signalspanar i USA?

Historia. Sedan grundandet den 4 november 1952 svarar myndigheten för USA:s signalspaning. Detta inkluderar avlyssning av/spaning via radio, telefon och internet och motsvarar därmed Försvarets radioanstalt, FRA, i Sverige. NSA upprätthåller också säkra (krypterade) kommunikationer för högt uppsatta befattningshavare.

Relaterade inlägg: