När måste Byggåtgärden senast påbörjas?

Innehållsförteckning

När måste Byggåtgärden senast påbörjas?

När måste Byggåtgärden senast påbörjas?

Efter beviljat lov får du påbörja arbetet tidigast fyra veckor efter kungörelsen av beslutet samt om du fått startbesked. Startbesked ges antingen samtidigt med bygglovet eller efter ett tekniskt samråd. När byggåtgärden är slutförd måste du oftast få slutbesked innan du börjar använda byggnaden.

När måste man börja bygga efter Startbesked?

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

Relaterade inlägg: