Vilka kurser läser man på psykologprogrammet?

Innehållsförteckning

Vilka kurser läser man på psykologprogrammet?

Vilka kurser läser man på psykologprogrammet?

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen....Utbildningens innehåll

  • Biologisk psykologi.
  • Neuro- och kognitionspsykologi.
  • Utvecklingspsykologi.
  • Socialpsykologi.
  • Klinisk psykologi.
  • Grupp- och organisationspsykologi.

Var kan man läsa psykologprogrammet?

För att bli psykolog ska du läsa psykologprogrammet som ges vid universitet eller högskola. Programmet är på fem år (300 högskolepoäng) och innehåller både teoretiska och praktiska delar. I slutet av utbildningen håller du på egen hand i terapi med patienter under handledning.

Vilka ämnen läser man på läkarlinjen?

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D. Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Vilket meritvärde krävs för psykolog?

Sökresultat
NamnLärosäteHP
PsykologLinköpings universitet1.55
PsykologprogrammetGöteborgs universitet1.65
PsykologprogrammetUppsala universitet1.65
Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologiHögskolan i Skövde0.80

Vad krävs på högskoleprovet för psykolog?

Behörighetskrav psykolog

  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)

Vem kan jobba som psykolog?

I Sverige är yrkestiteln psykolog skyddad inom hälso- och sjukvården och får endast användas av den som har legitimation eller av den som gör sin PTP. För dig som studerat till psykolog i annat land, finns det också möjlighet att ansöka om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

Var kan man läsa till socionom?

Socionomprogrammet ges vid universitet eller högskola och är en yrkesförberedande utbildning på 3,5 år (210 högskolepoäng). Utbildningen leder fram till en socionomexamen. Därefter finns det påbyggnadsutbildningar till socionomprogrammet som är ämnesfördjupande och kan vara forskningsförberedande.

Relaterade inlägg: