Hur länge gör ett Humlestick ont?

Innehållsförteckning

Hur länge gör ett Humlestick ont?

Hur länge gör ett Humlestick ont?

Vanligtvis leder ett humlestick till en icke-allergisk, lokal reaktion: svullnad, klåda och rodnad runt sticket som varar endast ett par timmar. Detta kan ske direkt efter sticket, men vanligen börjar det efter några timmar. Svullnaden eller klådan kan vara i timmar eller dagar.

Hur lång tid tar det för ett getingstick att läka?

Oftast räcker det att vänta några dagar och lindra sticket. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att svullnaden inte ökar. Om svullnaden blir kraftigare efter några dagar kan du behöva söka vård för att vara säker på att du inte fått en allergisk reaktion.

Kan en humla sticka?

Kan humlor stickas? Ja, honorna kan, för de har gadd. Men ofta nöjer de sig med att vifta med ett av mellanbenen för att visa att de vill vara i fred. Humlehanar har ingen gadd (det har inte getinghanar heller), så dem kan man klappa utan risk.

Kan man dö av getingstick?

Det är ovanligt med svåra allergiska reaktioner efter geting- eller bistick. Omkring en av hundra personer är allergisk mot getingar eller bin. Allvarliga reaktioner på bi- och getingstick är vanligare hos vuxna än hos barn. I Sverige förekommer dödsfall hos vuxna men inte hos barn.

Är humla farlig?

Humlor är vanligtvis inte aggressiva men har förmåga att försvara sig. Eftersom humlor egentligen är bin kan de stickas, de bränns inte som många tror. Oftast ger humlans stick inte andra symptom än rodnad och svullnad. En del människor kan dock vara överkänsliga och kan reagera mycket kraftigt.

Relaterade inlägg: