Hur fungerar sfi?

Innehållsförteckning

Hur fungerar sfi?

Hur fungerar sfi?

SFI är sedan 1994 en del av det allmänna skolväsendet. ... För den grupp vuxna invandrarna som är analfabeter inbegriper undervisningen inte bara svenskundervisning utan även att lära eleverna att läsa, skriva och räkna med siffror. Utbildningen består av fyra kurser som ges inom tre olika studievägar.

Hur lång tid tar det att läsa sfi?

Du ska kunna studera färdigt sfi kurs C och D på 30 veckor. För att kunna studera sfi intensiv behöver du: kunna studera 40 timmar i veckan. Du kan inte kombinera sfi intensiv med andra studier eller arbete.

Är sfi heltidsstudier?

Svenska för invandrare, SFI, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. ... Du får låna böcker, men du kan inte få lån eller bidrag från CSN när du läser på SFI. Om du läser på heltid räknas det som heltidsstudier, alltså 40 timmar i veckan.

Relaterade inlägg: