När kan man konfirmera sig?

Innehållsförteckning

När kan man konfirmera sig?

När kan man konfirmera sig?

Inom den katolska kyrkan är alltså konfirmationen ett av de sju sakramenten, och vanligtvis konfirmeras barnet i tioårsåldern. Det är viktigt att den blivande konfirmanden har tagit sin första nattvard (kommunion) innan konfirmationen sker.

Relaterade inlägg: