Hur lång tid tar en rättsmedicinsk obduktion?

Innehållsförteckning

Hur lång tid tar en rättsmedicinsk obduktion?

Hur lång tid tar en rättsmedicinsk obduktion?

En rättsmedicinsk undersökning är en obduktion. Själva undersökningen utförs av rättsläkare och tar i normalfallet cirka en timme. En rättsmedicinsk assistent öppnar kroppen och hjälper sedan till att ta ut inre organ så att rättsläkaren kan undersöka dem.

Vad krävs för att bli rättsläkare?

För att bli specialist i rättsmedicin måste du som läkare genomgå en ST-utbildning under handledning under minst 5 år efter legitimation. Man kan inte bli läkare på något annat sätt än genom att läsa läkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år lång.

Hur lång tid tar det innan man får svar från obduktion?

En obduktion kan göras några timmar efter dödsfallet, men det kan också ske några dagar efteråt. Ibland kan den göras ännu senare, men väldigt sällan mer än två veckor efter dödsfallet. I vilka situationer obduktioner får utföras regleras i en särskild lag.

Relaterade inlägg: