Vad kan man läsa på universitetet?

Innehållsförteckning

Vad kan man läsa på universitetet?

Vad kan man läsa på universitetet?

Program

  • Läkarprogrammet (330 hp)
  • Civilingenjör (300 hp)
  • Psykologprogrammet (300 hp)
  • Psykoterapeutprogrammet (90 hp)
  • Socionomprogrammet (210 hp)
  • Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp)
  • Civilekonom (240 hp)
  • Juristprogrammet (270 hp)

Är föreläsningar obligatoriska på universitetet?

Laborationer är oftast obligatoriska att vara med på. Du arbetar i en mindre grupp kring en frågeställning eller särskild uppgift. En lärare finns ofta till hands för handledning, men du och din grupp ska själva klara av uppgiften. Uppgiften ska redovisas skriftligt och/eller muntligt.

Har man lov på universitetet?

Du har inte heller lika många lov som på gymnasiet. På universitetet finns oftast bara sommarlov och kanske ett jullov, men det är vanligt att man har en del uppgifter även över julen, eftersom att höstterminen fortsätter några veckor in i januari.

Vad ska man läsa på universitetet?

Bestäm dig för vad du tycker är viktigt vid ditt val av högskola. Det kan finnas andra faktorer som är viktiga för dig än de som finns med i rankinglistorna. Till exempel kan det vara geografiskt läge eller studentliv. Chansen att få ett jobb efter studierna kan öka beroende på var du studerat.

Hur ska man plugga på universitetet?

Att studera på högskolan är ganska annorlunda mot att plugga på gymnasiet. Om du läser en utbildning på helfart, så är det ungefär 40 timmar i veckan. Du har inte undervisning hela tiden, utan du läser en hel del på egen hand. Du har större frihet att lägga upp dina studier och planerar in det du ska göra.

Hur svårt är det att läsa på universitetet?

Universitetet ställer högre krav Tempot är högt och du behöver lägga ned mycket tid på dina studier. Studierna vid universitetet kan vara en utmaning och det krävs mycket arbete för att klara av dem. Det är också en del av att läsa på universitetet - det ska vara svårt för att du ska lära dig något.

Har man sportlov på universitetet?

Det finns inga officiella lov som till exempel jullov, sportlov eller sommarlov när du studerar på högskola. All tid från terminsstart till dess att terminen slutar räknas som studietid.

När har man jullov på universitetet?

När är det jullov/påsklov? Man har inga lov när man studerar på universitet/högskola. Höstterminen pågår in i januari och sedan fortsätter vårterminen direkt. Men ofta är det fritt från föreläsningar exempelvis kring jul.

Hur många veckor är en termin på universitetet?

En termin kan vara längre än 20 veckor. Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. Men, om antalet veckor bara är tre fler anpassar vi beräkningen av studietakt för dig. Du får då studiemedel för heltidsstudier, men bara i 20 veckor.

Relaterade inlägg: