Vad gör hundförare?

Innehållsförteckning

Vad gör hundförare?

Vad gör hundförare?

Hundarna används även för att övervaka och patrullera, till exempel vid demonstrationer, och att leta efter narkotika, vapen, sprängämnen, brännbara vätskor, kroppsvätskor och döda kroppar. När någon person försvunnit eller gått vilse kan hundarna hjälpa till att spåra upp henne eller honom.

Hur utbildar man sig till hundförare?

Det finns två vägar att gå för att jobba med hundar inom Försvarsmakten. Den ena är att börja med att ansöka till en militär grundutbildning till en befattning som har hund. Under utbildningen kan du önska att få utbilda dig till hundförare. Som anställd kommer du då att få en egen hund att arbeta med.

Hur blir man hundförare polisen?

För att bli hundförare måste man först vara polis med några år i tjänst, ha ett gediget hundintresse samt ha en stor vilja att använda hunden som ett verktyg i polisarbetet.

Hur blir man hundförare för polisen?

För att bli hundförare måste man först vara polis med några år i tjänst, ha ett gediget hundintresse samt ha en stor vilja att använda hunden som ett verktyg i polisarbetet.

Relaterade inlägg: