Vad gäller det YKB?

Innehållsförteckning

Vad gäller det YKB?

Vad gäller det YKB?

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning.

Vad händer om YKB går ut?

Vad händer om jag har ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning som har gått ut? Om du vill få ett nytt yrkeskompetensbevis måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar. Du får inte arbeta som förare förrän du fått ett nytt giltigt yrkeskompetensbevis.

Vad ska du göra om du blir av med ditt yrkeskompetensbevis?

Om ditt yrkeskompetensbevis har kommit bort, förstörts eller om någon person uppgift har ändrats ska du anmäla det till Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på telefon 0771-503 503. Därefter har vi möjlighet att skicka ut ett nytt yrkeskompetensbevis till den adress där du är folkbokförd.

Är YKB förlängt?

Regeringen lägger fram en proposition som möjliggör en förlängning av giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB) med 6 månader från och med det datum då bevisen går ut. Detta ska gälla fram till den 1 januari 2022 och syftet är att förenkla för företag och yrkesförare att bedriva verksamhet under pandemin.

Vad händer om man inte förnyar YKB?

Kör du i yrkesmässig trafik utan ett giltigt YKB kör du olagligt och riskerar böter. Du måste gå en fortbildningskurs för att uppdatera ditt YKB innan du får köra igen.

Får man köra utan YKB kort?

Straffet för att utföra gods- eller persontransporter utan sådant bevis är böter (11 kap. 1 § första stycket). ... Svaret på din fråga är att påföljden för att köra tung lastbil yrkesmässigt utan YKB är böter. Böterna kan dock variera i det enskilda fallet, från penningböter om 4.000 kr upp till 50 dagsböter.

Relaterade inlägg: