Vad gör en Tågchaufför?

Innehållsförteckning

Vad gör en Tågchaufför?

Vad gör en Tågchaufför?

Lokförare kör olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren arbetar ensam i loket och har kontakt med tågmästare och trafikledning via radio.

Vad gör man för att bli lokförare?

För att bli antagen till utbildningen behövs godkänd gymnasieexamen med ämnena svenska, matematik och engelska samt vara 20 år fyllda vid examen. Då yrket är en säkerhetstjänst genomgår man även yrkesspecifika tester för att bli antagen, samt en läkarundersökning.

Hur mycket tjänar en lokförare efter skatt?

Arbetar du som lokförare i Stockholm få du ut 25698 kr efter skatt 2021 om du tjänar 33357 kr. Eftersom du tjänar över 20020 kr kan det vara bra att teckna en …

Relaterade inlägg: