Vad gör man som psykiater?

Innehållsförteckning

Vad gör man som psykiater?

Vad gör man som psykiater?

En psykiater är läkare (till skillnad mot en psykolog) bl. a. för att lättare kunna fastställa om vissa psykiska problem beror på kroppslig sjukdom eller har andra orsaker. Det är också en psykiater som får skriva ut medicin, s.k. psykofarmaka.

Varför psykiater?

Psykiatern arbetar med diagnostik och behandling av psykisk sjukdom som depression, schizofreni, manodepressivitet, ångesttillstånd, missbruk, personlighetsstörningar och andra psykiatriska tillstånd. Till psykiatriska behandlingar hör bland annat läkemedel, psykologiska och sociala metoder.

Vad krävs för att bli psykiatriker?

Enligt Svenska psykiatriska föreningen ska man först utbilda sig till läkare och sedan specialisera sig på psykiatri. Läkarutbildningen är på 5,5 år och sedan gör man allmäntjänstgöring, AT på 18-21 månader för att få läkarlicens.

Vilken linje ska man gå för att bli psykiatriker?

Behörigheten till läkarutbildningen är följande: grundläggande behörighet, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matte 4. För att få behörighet direkt är Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap det enda sättet.

Relaterade inlägg: