Vad kan man bli i Försvarsmakten?

Innehållsförteckning

Vad kan man bli i Försvarsmakten?

Vad kan man bli i Försvarsmakten?

I Försvarsmakten kan du jobba som soldat, sjöman, officer, specialistofficer, reservofficer eller civilt. Du kan också engagera dig i Hemvärnet. Det är främst dina intressen och din förmåga som avgör vad du kan göra.

Relaterade inlägg: