Vad gör man om man mår dåligt på jobbet?

Innehållsförteckning

Vad gör man om man mår dåligt på jobbet?

Vad gör man om man mår dåligt på jobbet?

Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Om du själv mår psykiskt dåligt kan det vara svårt bryta den negativa spiralen på egen hand. Tala med företagshälsovården, skyddsombudet eller en god vän för stöd och råd. Om du känner förtroende för chefen kan du vända dig till henne eller honom.

Hur många vantrivs på jobbet?

350 000 svenskar vantrivs med sina kollegor eller sina arbetsuppgifter, visar en ny undersökning. Stefan Fölster och Björn Lindgren på Svenskt Näringsliv skriver att dagens anställningsskydd gör att många svenskar dröjer kvar i en nedbrytande arbetssituation.

Vad är det som gör att människor trivs på jobbet?

De flesta av oss vill trivas på jobbet. Vad gör att vissa trivs och andra inte? Utvecklingsmöjligheter, att få använda sin kreativitet och förutsättningar att uppnå balans i livet är några av de viktigaste faktorer som får människor att trivas på sina arbetsplatser, visar forskningsresultat.

Hur många trivs inte på jobbet?

Bra, skulle nog svaret bli, då sju av tio som jobbar är nöjda med sitt arbete medan en av tio är missnöjd. Så har det sett ut under hela 2000-talet. År 2009 nåddes en toppnotering då 78 procent var nöjda med arbetet i stort. Kvinnor och män är nöjda i lika stor utsträckning.

Hur vet jag att jag inte trivs på jobbet?

Allt börjar med att reflektera vad som gör att du inte trivs i den situationen du är i. Att hitta orsaken är med andra ord det första steget. Andra steget är att göra en förändring. Prata med chefen, byt jobb, utbilda dig eller sadla om och gör något självuppfyllande som du tycker om.

Vad kan man göra på jobbet?

Om dina kollegor också har en lugn dag, ta en lunch eller ett möte och uppdatera varandra om vad ni har för pågående projekt och leveranser. Kollegorna anges ofta som en av de främsta anledningarna till att personer trivs på sitt jobb, ta de chanser som uppstår att stärka din relation till de personer du arbetar med.

Relaterade inlägg: